Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Πολλοί καινούργιοι όροι σχετικοί με την εξοικονόμηση ενέργειας των κτηρίων έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Πολλοί από εμάς απλώς τους παπαγαλίζουν, αρκετοί ξέρουν την έννοια τους , και ακόμα λιγότεροι ξέρουν την πραγματική τους σημασία. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια και ελπίζω να γίνω κατανοητός, να αποδώσω τους ποιο απαραίτητους όρους σε γλώσσα κατανοητή σε όλους μας .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο 3661/08 όλα τα κτίρια τα μεγαλύτερα των 50 m2 οφείλουν να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα με την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Με τον όρο «ενεργειακή απόδοση κτιρίου» ορίζεται η ποσότητα ενέργειας που πράγματι καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου και οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τη θέρμανση, την παραγωγή θερμού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό το φωτισμό και τις ηλεκτρικές ή άλλες συσκευές. Δηλαδή πιο απλά το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης θα δείχνει πόση ενέργεια καταναλώνουμε μέσα σε ένα χρόνο στο σπίτι συνολικά για όλες τις ανάγκες μας.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Είναι η ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουμε στο διάστημα ενός χρόνου ανά μ2 κατοικίας ξεχωριστά για την κάθε χρήση, πχ για θέρμανση 150 kwh/m2, για ζεστό νερό 15 kwh/m2 κλπ. Το σύνολο των επιμέρους καταναλώσεων φυσικά δίνουν την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Κ

Είναι η ποσότητα θερμότητας που περνά στη μονάδα του χρόνου μέσα από 1 m2 ενός δομικού στοιχείου πάχους d, όταν η διαφορά θερμοκρασίας του ακίνητου αέρα που εφάπτεται στις δύο πλευρές του διατηρείται σταθερή στον 1 °C. Μονάδα μέτρησης : W/m2K . Δηλαδή με απλά λόγια ο συντελεστής θερμοπερατότητας Κ μετράει ξεχωριστά την θερμότητα που χάνεται από τους τοίχους, τη στέγη, το έδαφος , τα παράθυρα κλπ. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας (δηλαδή η ενέργεια που χάνεται) τόσο καλύτερα. Το Κ πολλές φορές το συναντάμε με τον όρο U-vert που είναι και ο όρος που χρησιμοποιείται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε από τον κατασκευαστή του σπιτιού μας τους συντελεστές θερμοπερατότητας των στοιχείων του σπιτιού μας . Δεν αρκεί η απάντηση ʺ εγώ βάζω την καλύτερη μόνωση ʺ . Αν ο κατασκευαστής δεν την ξέρει ή νομίζετε ότι σας κοροϊδεύει τότε σίγουρα ο μηχανικός σας έχοντας τη λεπτομέρεια της τομής του τοίχου ή της στέγης μπορεί να υπολογίσει το Κ.
Ένας συνηθισμένος εξωτερικός τοίχος σπιτιού ( διπλό δρομικό τούβλο με 5 εκ μόνωση) έχει συντελεστή θερμοπερατότητας 0,55 W/m2K . Ένας καλά μονωμένος τοίχος πρέπει να έχει από 0,25 έως 0,11 W/m2K.


ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Είναι ή ποσότητα ενέργειας που εξοικονομείτε αν αλλάξετε κάποια χαρακτηριστικά του σπιτιού σας ή αν αλλάξετε το σπίτι σας με ένα σπίτι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Για παράδειγμα:
1.Μια μέση κατοικία στην Ελλάδα έχει κατανάλωση 160 Kwh/m2 κατοικίας. Για ένα σπίτι 120 μ2 έχουμε συνολικά 160 Kwh/m2 Χ 120m2 = 19.200 Kwh
2.Μια κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με κατανάλωση 40 Kwh/m2 κατοικίας. Για ένα σπίτι 120 μ2 έχουμε συνολικά 40 Kwh/m2 Χ 120m2 = 4.800 Kwh
Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 11,9kWh/lt . Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η τιμή της kWh που προκύπτει είναι (με μέση τιμή αγοράς πετρελαίου θέρμανσης 0,60 €/λίτρο) 0,60€/lt X11,9kWh/lt =0,050 €/kWh. Άρα το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε μας κοστίζει 0,050 €/kWh .
1.Σε μια μέση κατοικία που χρειάζεται (όπως υπολογίσαμε πιο πάνω) 19.200 Kwh Χ 0,050 €/kWh = 960 € .Δηλαδή χρειαζόμαστε 960 € για όλο το χρόνο.
2.Για μια κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης αντίστοιχα χρειαζόμαστε 4800 Kwh Χ 0,050 €/kWh = 240 €. Δηλαδή χρειαζόμαστε 240 € για όλο το χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούμε 720 €/ χρόνο απλά και μόνο από την καλύτερη μόνωση του σπιτιού μας. Αν φυσικά βελτιώσουμε και τους υπόλοιπους παράγοντες κατανάλωσης (ζεστό νερό, ψύξη, φωτισμό , συσκευές) μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό το χρόνο ίσο πολλές φορές με το μηνιαίο εισόδημα μας. Δηλαδή κερδίζουμε ένα 15ο μισθό.


Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια: