Κυριακή, 22 Απριλίου 2012


Παρακολουθήστε την ανέγερση και την αποπεράτωση μιας προκατασκευασμένης κατοικίας της Hanlo από την Easy Green στην Ελλάδα. Δείτε βήμα, βήμα όλες τις εργασίες και τη διαδικασία ανέγερσης ενός Γερμανικού προκατασκευασμένου σπιτιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: